apėmimas

apėmimas
apėmìmas sm. (2) K 1. → apimti I 5: Kolūkių kūrimas rutuliojosi naujų rajonų apėmimo kryptimi (sov.) . 2. refl. SD260, R152 → apimti I 7 (refl.): Gaspadorius ugnį paves saugoti jautriam ir bukliam tarnui, kursai supranta didelumą savo apsiėmimo S.Dauk. Nekoks da apsiėmìmas [tarnauti] – nesutinkam dėl bandos Slm. Kerdis ... sakės, kad nu savo apsiemimo nesiliausiąs G20.pasiryžimas, ketinimas, kėslas: [Apaštalų] nuog apsiėmimo ... nei grumzdymas ciesorių, nei baisios kančios ... nugrėst negalėjo DP621. Jos apsiėmimas buvo tvirtas kaip uola Ns1858,3. Jo širdies apsiėmìmai, kurius jis pasidaręs, nevertingi KI571. Tai yra mano apsiėmimas tokias knygas rašyt . Gūsis lytaus įdūkėlių apsiėmimus sugaišino prš. Išsimislyjimas (apsiėmìmas), kaip šime amžyje gyventi KII15. 3. → apimti II 1: Storasta, vykdamas ant apėmimo turtų ir gėrybių, nuskendo brš. 4. → apimti II 3: Sosto apėmimo ir karaliaus valdžios pagrindas yra sutartis A.Janul. 5. → apimti II 6: Ligos apėmimas nusiduost ... staigiai Kel1881,40. \ ėmimas; apėmimas; atėmimas; nedaėmimas; įėmimas; išėmimas; nuėmimas; paėmimas; perėmimas; praėmimas; priėmimas; suėmimas; užėmimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • apimimas — sm. = apėmimas. 1. SD198 apkabinimas. 2. refl. prisižadėjimas: Apsiimimas sukalboj SD391. Apžadas yra aiškus apsiimimas išpildyti ką gerą brš. imimas; apimimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apžabas — ãpžabas sm. apėmimas, apglėbimas: Ãpžabas balkio, rąsto J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atėmimas — atėmìmas sm. (2) → atimti: 1. SD210 Atėmimas laisvės rš. Teisių ir laipsnio atėmimas rš. 2. Jiems bus atlyginta už mūsų kalbos atėmimą iš mokyklų I.Simon. 3. → atimti 4: Prasidė[jo] atėmìmas gyvulių Gs. Atėmimas ymenių (dvarų) R116. 4. → atimti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išėmimas — išėmìmas sm. (2); SD412 → išimti: 1. Lašinių išėmìmas iš puodo Kt. 2. Slm Brangiai kaštavo išėmìmas iš kalėjimo Gs. 3. → išimti 4: Dėmių išėmìmas BŽ76. 4. iškopimas: Tas paprastas medaus išėmimas po visam nedera, bet iškadingas yra S.Dauk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nedaėmimas — ×nedaėmìmas (hibr.) sm. (2) J nepriemoka. ėmimas; apėmimas; atėmimas; nedaėmimas; įėmimas; išėmimas; nuėmimas; paėmimas; perėmimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuėmimas — nuėmìmas sm. (2); SD388 1. → nuimti I 1: Vainikėlio nuėmimas, gyvenimo permainymas LTR(Rm). Stogo nuėmìmas (nuplėšimas) nedaug atsieis Brt. | Nuobaudos nuėmimas TTŽ. | refl.: Padėkok kepurės nusiėmimu Vaižg. 2. → nuimti I 3: Derliaus nuėmimas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paėmimas — paėmìmas sm. (2) 1. → paimti I 1: Vieno sykio paėmìmas nebus žymu Gs. | Vienu paėmimu neapdirbsi J.Jabl. Per du paėmimùs ir parvešim tas pupeles (bus du vežimai) Jnšk. ║ pavogimas: Bukštu yra paėmìmo Šts. 2. refl. → paimti I 6 (refl.): Kaipo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perėmimas — sm. (1) 1. → perimti I 4: Jie atsisako nuo lietuviško meno ir lietuviškos kultūros perėmimo K.Kors. 2. refl. → perimti I 10 (refl.): Baisus jo persiėmimas mokslu Brt. 3. refl. → perimti I 11 (refl.): Ne tiek ta istorija, tas prietykis, kiek… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • praėmimas — praėmìmas sm. (2) → praimti 2: Už praėmìmą uogų (uogienės) gausi lupt Slm. Tvarte kraujo praliejimas, svirne miltų praėmimas DvD180. ėmimas; apėmimas; atėmimas; nedaėmimas; įėmimas; išėmimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priėmimas — priėmìmas sm. (2); R 1. → priimti I 1: Tokio[je] aukšto[je] vieto[je] sunkus priėmìmas (šieną, javus kemšant) Vvr. 2. → priimti I 5: Protokolo skaitymas ir priėmimas neprivalo užimti daug laiko rš. Po priė̃mimui malonės tejaus vėl sugrįžta… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”